เนื้อหา

กิจกรรมปีการศึกษา 2557-2561

พิมพ์

 

กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2557 กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2557
ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครองประกาศผลการประเมินกลางภาคเรียนที่ 1/2557
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2557 กิจกรรมวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
โครงการ "เสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร" กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ 8 H”   กิจกรรม เดือนกันยายน 2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
โครงการลูกพระหฤทัย ห่างไกลสารเสพติด กิจกรรมกีฬาสี ประดู่เกมส์ 2014
กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ระดับปฐมวัย
 กิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2557 กิจกรรมกีฬาสี ปฐมวัย...2014
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระดับประถมปลาย
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา  
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557  
ต้อนรับพระธาตุ นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์นปอล ที่ 2  
กิจกรรมพบพระชำระใจ  
โครงการเยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย  
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
           
                          กิจกรรม เดือนตุลาคม 2557                   กิจกรรม เดือนมกราคม 2558
กิจกรรมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (A.L.T.C.) กิจกรรมขอบคุณตำรวจจราจร-อาสาสมัครและพนักงาน
การอบรม “ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน” กิจกรรม “กลุ่ม 18 สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ”
การแข่งขันว่ายน้ำพระหฤทัยดอนเมืองแชมป์เปี้ยนชิพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 กิจกรรมวันครู 2558
                        กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2557 กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 24
โครงการสร้างผู้นำด้วยความดี ปี 2 ทำดีเพื่อโรงเรียนของเรา การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า                 กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 กิจกรรมวันวิชาการ
                            กิจกรรม เดือนธันวาคม 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1
กิจกรรมค่ายคุณธรรม (บูรณาการลูกเสือ-เนตรนารี) มัธยมปีที่ 3 คนเก่งในรั้ว พ.ท.ด.
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ                กิจกรรม เดือนมีนาคม 2558
“พระหฤทัยรวมใจ เพื่อการศึกษาครั้งที่ 4 ” รับรางวัล Energy Mind Award 2014
กิจกรรมฉลองศาสนนามนักบุญคณะผู้บริหาร  
งานราตรีปฐมวัยพระหฤทัยสัมพันธ์...2014 ระดับปฐมวัย  
กิจกรรม “หรรษากับมนต์เพลง ครั้งที่ 5” ระดับปฐมวัย  
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2  
กิจกรรมวันคริสต์มาส  
กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่  
 
                    กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2558               กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2558
 ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 อบรมการขับเคลื่อนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก อบรมโครงการเยาวชนนักป้องกัน รู้ทันภัย
                      กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2558 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
 วจนพิธีกรรมตรีวาร เตรียมสมโภชพระหฤทัยฯ กิจกรรมวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
 กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.5, ม.6 กิจกรรมระบบการคัดแยกขยะในโรงเรียน
 กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.3
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2558 โครงการเสียสละอุทิศตน เยาวชนจราจร 
 โครงการลูกพระหฤทัยห่างไกลสารเสพติด กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ครู เจ้าหน้าที่ ในเครือคณะพระหฤทัย 
 กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนฉือจี้ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่               กิจกรรม เดือนกันยายน 2558
 กิจกรรมวันภาษาไทย 2558  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.2
                      กิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2558  กิจกรรมกีฬาสี ประดู่เกมส์ 2015
 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2558  กิจกรรม “กีฬาปฐมวัยร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน...2015”
 ค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ชั้น ป.1-ป.2  
 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2558  
         
                           กิจกรรม เดือนตุลาคม 2558                                    กิจกรรม เดือนมกราคม 2559
พัฒนาบุคลากร “ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิด เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” กิจกรรมขอบคุณตำรวจจราจร อาสาจราจร และพนักงาน
                                   กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2558 กิจกรรมวันเด็กชาติ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
พัฒนาบุคลากร “เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ mind map” ประเมินโรงเรียน โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน
การแข่งขันว่ายน้ำแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7 กิจกรรมหรรษากับมนต์เพลง ระดับปฐมวัย
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นประถม – ระดับชั้นมัธยม
กิจกรรมวันครู 2559
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.2 กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 25
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า กิจกรรม “กลุ่ม 18 สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ”
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.1 กิจกรรมการนำเสนองานโรงเรียนต้นแบบวิถีคุณธรรม และงานวันวิชาการ
กิจกรรมวันลอยกระทง 2558                                     กิจกรรม เดือนมีนาคม 2559
                                  กิจกรรม เดือนธันวาคม 2558 การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558 งานราตรีพระหฤทัยสัมพันธ์ 2016 
กิจกรรมฉลองศาสนนามนักบุญผู้บริหาร 2558 คนเก่งในรั้ว พ.ท.ด.
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.3 (บูรณาการลูกเสือ-เนตรนารี) 2558  
งานราตรีปฐมวัย พระหฤทัยสัมพันธ์...2015 ระดับปฐมวัย  
กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่   
           
                   กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2559                      กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2559
ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการฟุตบอลปลอดบุหรี่ 2559
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
                    กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2559 กิจกรรมวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน อบรมโครงการ "เยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย"
กิจกรรมไหว้ครู 2559 ประกาศผลการสอบ และแนะนำสมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายฯ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2559 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.3
พระหฤทัยน้อมใจ...ฉลองสิริราชครบ 70 ปี                       กิจกรรม เดือนกันยายน 2559
โครงการลูกพระหฤทัยห่างไกลสารเสพติด กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.2
                   กิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2559 กิจกรรมกีฬาสี ประดู่เกมส์ ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรม “กีฬาปฐมวัยร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน...2016”
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2559 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย 2559 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
กิจกรรม ”ศิษย์เก่าสุขสันต์ ลูกพระหฤทัยสุขศรี” ครั้งที่ 1  
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ชั้น ป.1-ป.2  
กิจกรรมวันภาษาไทย 2559  
         
                            กิจกรรม เดือนตุลาคม 2559                   กิจกรรม เดือนมกราคม 2560
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ - ถวายความอาลัยพ่อหลวง กิจกรรมขอบคุณตำรวจจราจร อาสาจราจร และพนักงาน
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย 2559 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 
                          กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4                กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมลดเมืองร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยมือลูกพระหฤทัย กิจกรรมอำลา “ด้วยรักและผูกพัน” อำลาผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ  
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นประถม – ระดับชั้นมัธยม  กิจกรรมงานวันวิชาการ “ สืบสานพระราชปณิธาน งานวิชาการตามรอยพระบาท พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดิน ” 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.2 ปี 2559   
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 ปี 2559  
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปี 2559  
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้น ม.3 (บูรณาการลูกเสือ-เนตรนารี)  
กิจกรรมรำลึก 100 ปี มรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ ซีอุส อัลฟองส์ ดอนต์ (ปีโอ)  
                            กิจกรรม เดือนธันวาคม 2559  
กิจกรรมแสวงบุญปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  
กิจกรรมลดเมืองร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยมือลูกพระหฤทัย   
กิจกรรมฉลองศาสนนามนักบุญคณะผู้บริหาร   
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6   
กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2560   
  
                      กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2560                     กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2560
ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560  ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย-ประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2560
                   กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2560  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
กิจกรรมไหว้ครู 2560  กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 2560
กิจกรรมอบรมครูคำสอนโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย  กิจกรรมวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 2560
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน                    กิจกรรม เดือนกันยายน 2560
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.4 - ม.6  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถม-มัธยม 2560
กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า   การเยี่ยมชมกิจกรรมคุณธรรมตามวิถีคริสต์
กิจกรรมวันสุนทรภู่   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ป.3 ปี 2560
โครงการลูกพระหฤทัยห่างไกลสารเสพติด  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ป.2
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560  กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2560
                    กิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2560  
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2560   
โครงการเสียสละอุทิศตน เยาวชนจราจร 2560   
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือน้อย ระดับปฐมวัย 2560   
กิจกรรมร้อยดวงใจพระหฤทัยใจเป็นหนึ่ง 2560  
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ชั้น ป.1-ป.2 ปี 2560  
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10  
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560  
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560  
                      กิจกรรม เดือนตุลาคม 2560                    กิจกรรม เดือนมกราคม 2561
กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมขอบคุณตำรวจจราจรและพนักงาน  
กิจกรรมการเข้าค่ายนักพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรม Primary 1 Open House 2017 “เปิดเรือนเยือน ป.1”
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 
                   กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2560 กิจกรรมหรรษากับมนต์เพลง ครั้งที่ 10 
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย 2560 งานราตรีฟ้า-ขาว 2018 ระดับประถมและมัธยม  
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4 ปี 2560                 กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2561       
กิจกรรมกีฬาสี “ประดู่เกมส์” ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พระหฤทัยรวมใจเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 6 กิจกรรมอำลา “ด้วยรักและผูกพัน” อำลาผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ
กิจกรรมค่ายคุณธรรม (บูรณาการลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้น ม.3 งานวันวิชาการ
กิจกรรม “กีฬาปฐมวัยร่วมสืบสานปณิธานพ่อ 2017”  
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า  
                    กิจกรรม เดือนธันวาคม 2561  
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.1   
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   
งานราตรีฟ้า-ขาว 2017 ระดับปฐมวัย   
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.2   
กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่
 
                  กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2561                  กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2561
• ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมจิตอาสา..เยี่ยมให้กำลังใจผู้รอโอกาส 2561
• กิจกรรมประชุมผู้ปกครองปฐมวัย 2561 • กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ชั้น ป.1- ป.2 ปี 2561
• ประชุมผู้ปกครองระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
• กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 ปีการศึกษา 2561
                   กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2561 • กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2561
• โครงการ “เสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร” 2561 • กลุ่ม Cluster ชลบุรี ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 2561
• กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 2561 • กิจกรรมวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 2561
• กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 • ภาพการแต่งกายชุดไทย 2561
• กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2561 • โครงการ "เยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย" 2561
• โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ม.4-6 ปี 2561 • กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561
• กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2561 • กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน IP Story Telling Contest 2018
• กิจกรรมแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน                     กิจกรรม เดือนกันยายน 2561
• กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561 • กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2561
                   กิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2561 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 ปี 2561
• กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2561
• กิจกรรมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ 2561
• กิจกรรมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ 2561 • วจนพิธีกรรมฉลองศาสนนามนักบุญซิสเตอร์คณะผู้บริหาร 2561
• กิจกรรมวันภาษาไทย 2561  
• กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2561  
• กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
                       กิจกรรม เดือนตุลาคม 2561                     กิจกรรม เดือนมกราคม 2562
• กิจกรรม Primary 1 Open House 2018
   “เปิดเรือนเยือน ป.1” ปี 2561
 30 ต.ค. 61
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2561
                   กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 • กิจกรรมวันน้อมใจขอขอบคุณและส่งความสุข ตำรวจจราจรและพนักงาน ปีการศึกษา 2561
• โครงการ “ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อน้อง และสุขภาพดีสู่ประชาชน” ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 28
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2561
• กิจกรรมกีฬาสี “ประดู่เกมส์ 2018” ปีการศึกษา 2561 • งานราตรีฟ้า-ขาวปฐมวัย 2018
• กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปี 2561                 กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562
• กิจกรรมกีฬาปฐมวัย..2018 ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมฐานค่ายลูกเสือน้อย PTD ผจญภัย
• กิจกรรมลอยกระทง ปี 2561 • พิธีอำลา "ด้วยรักและผูกพัน" ม.6 รุ่น 13
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2561
                   กิจกรรม เดือนธันวาคม 2561 • งานราตรีฟ้า-ขาว ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3 ปี 2561 • กิจกรรมเข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6
• กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ "สืบสานปณิธาน องค์ภูมินทร์ พ่อของแผ่นดินไทย" ปี 2561
 งานเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561
• กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (Friday Market) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 งานสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัยฯ ครั้งที่ 19
• กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
 กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561  พิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ 2562
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
• กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561  โครงการเสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร 2562
• กิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ ปีการศึกษา 2561  กิจกรรมวันไหว้ครู 2562
  • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
  • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562
  • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน 2562
  • กิจกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 2562
  • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
  •