เนื้อหา

กิจกรรมปีการศึกษา 2561-2564

พิมพ์

 

กิจกรรม พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 กิจกรรม พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566

กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

น้องเตรียมและน้องปฐมวัย 1-3 เรียนออนไลน์

 

น้องระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

 

พี่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

 

กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

บรรยากาศผู้ปกครองรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

 

ฉลองศาสนนามผู้บริหาร

 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1

 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1

 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2

 

รำลึกถึงคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ( ปีโอ )

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”

 

กิจกรรมตรีวารและสมโภชพระคริสตสมภพ 2022

 

กิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2022

 
                  กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2561                  กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2561
• ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมจิตอาสา..เยี่ยมให้กำลังใจผู้รอโอกาส 2561
• กิจกรรมประชุมผู้ปกครองปฐมวัย 2561 • กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ชั้น ป.1- ป.2 ปี 2561
• ประชุมผู้ปกครองระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
• กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 ปีการศึกษา 2561
                   กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2561 • กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2561
• โครงการ “เสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร” 2561 • กลุ่ม Cluster ชลบุรี ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 2561
• กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 2561 • กิจกรรมวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 2561
• กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 • ภาพการแต่งกายชุดไทย 2561
• กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2561 • โครงการ "เยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย" 2561
• โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ม.4-6 ปี 2561 • กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561
• กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2561 • กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน IP Story Telling Contest 2018
• กิจกรรมแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน                     กิจกรรม เดือนกันยายน 2561
• กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561 • กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2561
                   กิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2561 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 ปี 2561
• กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2561
• กิจกรรมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ 2561
• กิจกรรมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ 2561 • วจนพิธีกรรมฉลองศาสนนามนักบุญซิสเตอร์คณะผู้บริหาร 2561
• กิจกรรมวันภาษาไทย 2561  
• กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2561  
• กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
                       กิจกรรม เดือนตุลาคม 2561                     กิจกรรม เดือนมกราคม 2562
• กิจกรรม Primary 1 Open House 2018
   “เปิดเรือนเยือน ป.1” ปี 2561
 30 ต.ค. 61
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2561
                   กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 • กิจกรรมวันน้อมใจขอขอบคุณและส่งความสุข ตำรวจจราจรและพนักงาน ปีการศึกษา 2561
• โครงการ “ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อน้อง และสุขภาพดีสู่ประชาชน” ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 28
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2561
• กิจกรรมกีฬาสี “ประดู่เกมส์ 2018” ปีการศึกษา 2561 • งานราตรีฟ้า-ขาวปฐมวัย 2018
• กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปี 2561                 กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562
• กิจกรรมกีฬาปฐมวัย..2018 ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมฐานค่ายลูกเสือน้อย PTD ผจญภัย
• กิจกรรมลอยกระทง ปี 2561 • พิธีอำลา "ด้วยรักและผูกพัน" ม.6 รุ่น 13
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2561
                   กิจกรรม เดือนธันวาคม 2561 • งานราตรีฟ้า-ขาว ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3 ปี 2561 • กิจกรรมเข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6
• กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ "สืบสานปณิธาน องค์ภูมินทร์ พ่อของแผ่นดินไทย" ปี 2561
 งานเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561
• กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (Friday Market) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 งานสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัยฯ ครั้งที่ 19
• กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
 กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561  พิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ 2562
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
• กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561  โครงการเสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร 2562
• กิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ ปีการศึกษา 2561  กิจกรรมวันไหว้ครู 2562
  • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
  • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562
  • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน 2562
  • กิจกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 2562
  • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
  •