กิจกรรมแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนฯ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดอนเมือง ได้จัดกิจกรรม “แยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนแกนนำและบุคลากรของโรงเรียน เพื่อจะได้นำความรู้จากที่ได้อบรม ไปจัดการกับขยะภายในโรงเรียนและในครอบครัวต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-yeakaya61#sigFreeId05a7ee625f