กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2561

พิมพ์


เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์  เพื่อรำลึกถึงกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ในกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงหลายรายการรวมทั้งละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนกำเนิดสินสมุทร โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา