ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการดี บุคลากรมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข "
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

พี่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ของพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2564 แต่ละคนก็มีรูปแบบสไตล์การเรียนแตกต่างกันไป ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) คุณครูขอให้นักเรียนทุกคน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

น้องระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ของน้องระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2564 แต่ละคนก็มีความตั้งใจและความน่ารักๆ กับอริยบทต่างๆ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุณครูขอให้นักเรียนทุกคน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

น้องเตรียมและน้องปฐมวัย 1-3 เรียนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์ของน้องเตรียม-ปฐมวัย 1-3 ในมุมที่น่ารักตามวัย ภาคเรียนที่ 1/2564 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องน้อยประฐมวัยทุกคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศการรับแบบทดสอบความรู้และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล


ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มารับแบบทดสอบและเงินช่วยเหลือนักเรียนจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดพิธีบูชามิสซาในโอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ณ วัดมารีย์สวรรค์  โดย คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความรักต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ขอพรพระหฤทัยพิทักษ์รักษาโรงเรียนและทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งปวง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมประเมินการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ฝ่ายวิชาการ จัดให้มีการประเมินทักษะการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 โดยมีครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของโรงเรียนร่วมกับครูจากสถาบันสอนภาษา Ideal English Academy(IP) และ MAKE A WIT(IEP) มาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา


เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนได้มีการคัดกรองครู นักเรียน บุคลากรและผู้ที่มาติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนและในระหว่างวันก่อนเข้าห้องเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกครั้ง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร มาให้ความรู้แต่นักเรียนในเรื่องไวรัส covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากไวรัสนี้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน และควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องไปอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

พระหฤทัยดอนเมือง Big Cleaning Day


เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้ทำความสะอาดตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู และห้องสำนักงานด้วยน้ำยาไฮเตอร์ขวดสีฟ้า และน้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล และวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนได้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาไฮเตอร์ขวดสีฟ้า บริเวณลานจอดรถ ทางเดินและที่นั่งลานปีโอ ลานปีโอพาวิลเลี่ยน และบริเวณโดยรอบในโรงเรียน ด้วยรถฉีดน้ำแรงดันสูงจากสำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักเรียนกลับมาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 และ วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันวิชาการ “วิทยาการพิพัฒน์ 5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย”


เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 และร่วมฉลอง 50 ปีการก่อตั้งโรงเรียนภายใต้ชื่อ “วิทยาการพิพัฒน์ 5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย” การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเชิงวิชาการและทักษะความสามารถพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมงานราตรี ฟ้า-ขาว 2019 "5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย"


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม งานราตรี ฟ้า-ขาว 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 "5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโรงเรียนครบ 50 ปี และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ณ  ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมศักดิ์ศรี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 และกิจกรรมที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครูขึ้นที่ห้องประชุม Sacred Heart Auditorium อาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในงานได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัล ครูทำงานนาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ ครูดีศรีพระหฤทัย โดยมหาธิการิณี คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู พร้อมทั้งได้จัดให้ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "ทำชีวิตครูในวันนี้ให้มีความสุข" หลังฟังการบรรยาย คุณครูในเครือคณะก็ได้ดูกิจกรรมบันเทิงและรับประทานอาหารร่วมกัน
ส่วนในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดพิธีแสดงความยินดีครูฉลองการปฏิบัติงานนาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ และครูดีศรีพระหฤทัย ที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมหรรษากับมนต์เพลงระดับปฐมวัย ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563  ฝ่ายปฐมได้จัดกิจกรรมหรรษากับมนต์เพลง ครั้งที่ 12 "ร้อง เล่น เต้นโชว์" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก  อีกทั้งช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนวิชาดนตรี ซึ่งประกอบด้วย การร้อง การอ่าน การฟัง การปฏิบัติ การเคลื่อนไหว ให้มีคุณภาพและประโยชน์  ให้นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและอารมณ์ที่ดีขึ้น  พร้อมกันนั้นให้นักเรียนได้รับรู้และชื่นชมในความสามารถของตนและผู้อื่น และเกิดความสามัคคีของคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอบคุณตำรวจจราจรและพนักงาน


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติพร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมวันขอบคุณตำรวจจราจรและพนักงานของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักกตัญญูต่อตำรวจจราจร ในเรื่องการสัญจรและการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน อีกทั้งให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อพนักงานของโรงเรียน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการประกอบอาหารให้รับประทาน ดูแลความสะอาด ความปลอดภัยบริเวณทั่วไปของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

สารจากผู้บริหาร

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจวีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2562

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2557-2561