คำขวัญของโรงเรียน

พิมพ์


ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู