พิมพ์

 

ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/อธิการ / ผู้จัดการ
ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ
ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาล
 ซิสเตอร์วราภรณ์ ชีวเรืองโรจน์
ผู้อำนวยการ