ครูสถาบัน Ideal English Academy

พิมพ์

 

 
Mrs. Nahathai Sornprachum

( Academic Director )
 
 
Ms. Nipaporn Kamhanpon
( Ms.Eve )
( Assistant Academic Director )
 

Mrs. Paramjeet Kaur Sachamuniwongse

( IP Teacher )

Ms. Tatiana Tatarnikova

( IP Teacher )

Mr. Michael Matthew Oosthuizen

 ( IP Teacher )

Mr. Pavel Maximov

( IP Teacher )

Ms. Jacqueline Buco Herman

( IP Teacher )

Ms. Nenita Morales Alaan

( IP Teacher )

Mr. Arman J. Baguion

( IP Teacher )

Mrs. Supranee Yomha
( Mrs.Sue )
( Head of Teacher Assistant )

.Ms. Kanokwan Tongkied
( Ms.May )
( Teacher Assistant )
 


Ms. Chattarika Danyoungyoo
( Ms.Tip )
 ( Teacher Assistant )