งานแสดงมุทิตาจิตครู พี่เลี้ยง และพนักงาน เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2565

พิมพ์


วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา  12.30 น.  ฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตครู  พี่เลี้ยง  และพนักงาน เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2565  ณ หอประชุมอาคารมารีย์สวรรค์  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก มุมานะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และร่วมร้อยดวงใจของบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมทั้งจัดสวัสดิรักษ์พนักงาน เพื่อมอบราวัลเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่ฉลองอายุงาน 25 ปี  20 ปี  15  ปี  และ 5 ปี ตามลำดับ