กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ทำโครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ P.T.D. จึงกำหนดจัดกิจกรรมการเข้าค่ายสัมพันธ์ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นดี...มีคุณธรรม นำความรู้สู่ความสำเร็จ" ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถดำรงชีวิตในสถาบันได้อย่างมีความสุข

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-m1-2562#sigFreeId892c5dc359

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-m1-2562#sigFreeId916687396d

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-m1-2562#sigFreeId6b1ce5e9e1