กิจกรรมกีฬาสี “ประดู่เกมส์ 2018” ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดทำโครงการเวทีคนเก่ง และได้กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง “ประดู่เกมส์ 2018” ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สุขภาพดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงสู่สากล” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/s1-web-sport61#sigFreeId425baf1610

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/s1-web-sport61#sigFreeId079a1e689c

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/s1-web-sport61#sigFreeId6b6ce96dbf

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/s1-web-sport61#sigFreeId65cd37ac4b

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/s1-web-sport61#sigFreeId10659f6938

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/s1-web-sport61#sigFreeIdbc17b66d4a

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/s1-web-sport61#sigFreeId08ddd31bed

ภาพเก็บตกการแข่งขันกีฬา