กิจกรรมตรีวารและสมโภชพระคริสตสมภพ 2022

พิมพ์


เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้แทนครูและนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีการรมตรีวาร โอกาสเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ณ หอประชุมมารีย์สวรรค์ และวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปัน  โอกาสที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

กิจกรรมตรีวารวันที่ 1

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/64merrypm#sigFreeId1cf5e9961c

กิจกรรมตรีวารวันที่ 2

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/64merrypm#sigFreeId41194a165e

กิจกรรมตรีวารวันที่ 3

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/64merrypm#sigFreeId2bf5026058

กิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/64merrypm#sigFreeId80131089e7

กิจกรรมวันคริสต์มาสปฐมวัย

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/64merrypm#sigFreeId4570668391