โครงการเสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร 2562

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและงานจราจร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 250 คน เข้าร่วมอบรม โดยเน้นการให้ความรู้และการป้องกันเกี่ยวกับวินัยจราจร เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจิตอาสา ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/05police62#sigFreeIdc4a52e98ce