กิจกรรมวันไหว้ครู 2562

พิมพ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณและได้กระทำตนในการมอบตนเป็นศิษย์ของคุณครูอย่างเป็นทางการ

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/06teacher62#sigFreeIda51dcb2fad