กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ชั้น ป.1- ป.2 ปี 2561

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดให้มีการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.2 (IP)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างทักษะทางสังคมผ่านการสื่อสารและการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ บรรยากาศในการเข้าค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและกระตุ้นการเรียนรู้

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-ip-p2-61#sigFreeId8ab806ddb7