กิจกรรมจิตอาสา..เยี่ยมให้กำลังใจผู้รอโอกาส 2561

พิมพ์

เมื่อวันที่ 2 และ 9  สิงหาคม 2561 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดกิจกรรมร้อยดวงใจลูกพระหฤทัยใจเป็นหนึ่ง จิตอาสา..เยี่ยมให้กำลังใจผู้รอโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 โดยครูและนักเรียนได้นำสิ่งของไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้รอโอกาสที่ชุมชนสุวรรณี, หมู่บ้านปิ่นเจริญ 3, ชุมชนตลาดกลาง และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งทั้งผู้ให้และผู้รับ ต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า