กิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัยปีที่ 2-3

พิมพ์

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2565 แผนกปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2-3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กได้เรียนรู้ สนุกสนาน มีความสุข ในการท่องเที่ยวชมสวนสัตว์ และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้กับเพื่อนๆนอกสถานที่ โดยจัดทัศนศึกษา  ณ “สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์” ถ.ปัญญาอินทรา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร

 ระดับปฐมวัยปีที่ 2

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65anuban2#sigFreeId7941b20b70


ระดับปฐมวัยปีที่ 3

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65anuban2#sigFreeIde07ce366b6