กิจกรรมฐานค่ายลูกเสือน้อย PTD ผจญภัย

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ฝ่ายปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมฐานค่ายลูกเสือน้อย PTD ผจญภัย โดยมีกิจกรรม 6 ฐานคือ มุดลอดผจญภัย, กล้องเปลี่ยนสี, สัมผัสพิศวง, ต่อเติมเสริมแต่ง, เดินทรงตัวต่างระดับ, ปฐมพยาบาลคุณหนู กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี ร่าเริงแจ่มใสและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งได้ฝึกทักษากระบวนการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย