กิจกรรมวัน Halloween

พิมพ์

 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวัน Halloween ขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีจุดประสงค์ของกิจกรรมคือ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกับประเพณีวัฒนธรรมของชาติตะวันตก และให้นักเรียนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ อีกทั้งให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กล้าแสดงออก และ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ส่วนน้องน้อยระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ลานพระกุมารเยซู โดยมีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเทศกาล วันฮาโลวีน โดยนิยมจัดขึ้นเพื่อเตรียมตัวก่อนวันฉลองนักบุญ ซึ่งวันนี้ตรงกับเทศกาลวันปลดปล่อยวิญญาณในความเชื่อเดิม โดยป้จจุบันนิยมจัดเป็นปาร์ตี้ให้เด็กๆ ได้แต่งกายคล้ายผี มาสังสรรค์ร่วมสนุกกันเป็นประเพณีนิยมกันมานาน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65halloween#sigFreeId365128cee2