การอบรมครูและบุคลากรให้หัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

พิมพ์


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดอบรมให้ความรู้กับครูและบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนได้

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65basicprayabal#sigFreeId365774121f