ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และรับผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 1 / 2565 พร้อมรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารมารีย์สวรรค์ พร้อมนี้ผู้ปกครองจะได้พบผู้บริหารและรับฟังนโยบายในการดำเนินงานภายในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ทางสถาบันและครูระดับชั้นประถมปีที่ 1 ได้จัดบูธผลงานนักเรียนให้ผู้ปกครองได้เดินเยี่ยมชม

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65openhousepw3#sigFreeIdf5ea3be14c