กิจกรรมโอกาสรำลึกถึงวันมรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ ซีอุส อัลฟองส์ ดอนต์ (ปีโอ)

พิมพ์


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมโอกาสรำลึกถึงวันมรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ ซีอุส อัลฟองส์ ดอนต์ (ปีโอ) ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์
นาวาล่อง  ท่องน้ำ  ข้ามขอบฟ้า          ธรรมฑูต   เดินทางมา  อย่างกล้าหาญ
อาลอยซีอุส ปีโอ ดอนท์ พรประทาน   ปณิธาน  พระสงฆ์หนุ่ม จิตทุ่มเท
เป็นเวลายาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษที่คณะภคินีพระหฤทัยได้ถือกำเนิดมา เพื่อประกาศถึงความรักและพระอาณาจักรของพระองค์  ในงานแพร่ธรรมนำประชากรของพระคริสตเจ้า  สู่หนทางนิรันดร เพราะเหตุว่าคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ผู้ร่วมก่อตั้งคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  ดังนั้น เราชาวพระหฤทัยดอนเมืองจึงพร้อมใจกันแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟอง ดอนต์

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65kupopeo#sigFreeIdc450a7e7f7