กิจกรรมวันลอยกระทง “สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ”

พิมพ์

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ทำโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีไทยหัวใจอนุรักษ์ จึงได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารมารีย์สวรรค์ ส่วนน้องน้อยปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ลานพระกุมารเยซู เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักเรียนเห็นคุณค่าของแม่น้ำคงคาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65loykathong1#sigFreeId5920791943