ประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 1/2565

พิมพ์


ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 โรงเรียนจัดให้มีการประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 1/2565 และรับเงินคืนค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มารับผลการเรียน ณ บริเวณลานพ่อปีโอ 1

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65p1p4#sigFreeIdc7ca339ea3