กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2561

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2561  ฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-vote61#sigFreeIde4f17661d2