กิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันอังคารที่ 18 - วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปัน โอกาสที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ อีกทั้งได้มีกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสหรรษา พร้อมทั้งงานกิจกรรมส่งความสุข แด่คุณพ่อและซิสเตอร์ โอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งทั้งนักเรียนและคุณครูได้รับความสุขและความสนุกกันถ้วนหน้า