กิจกรรมวันน้อมใจขอขอบคุณและส่งความสุข ตำรวจจราจรและพนักงาน ปีการศึกษา 2561

พิมพ์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดทำกิจกรรมวันขอบคุณตำรวจจราจรและพนักงานของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้รู้จักตอบแทนคุณผู้มีพระคุณในการที่ตำรวจจราจรได้มาอำนวยความสะดวกเรื่องการสัญจรการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนให้มีความคล่องตัวและสะดวกปลอดภัย อีกทั้งพนักงานของโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการประกอบอาหารให้นักเรียนได้รับประทาน ดูแลความสะอาดบริเวณทั่วไปของโรงเรียน