โครงการ “ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อน้อง และสุขภาพดีสู่ประชาชน” ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารโรงเรียน นำโดยซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง พร้อมหนังสือเรียน ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านมาบโอน ตำบลเขาบายศรี  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการ “ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อน้อง และสุขภาพดีสู่ประชาชน” โดยมีชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพเรือ บริษัทธนพรรณ 59 จำกัด ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผู้ประสานงานโครงการคือ นายชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นายยรรยง ทองประยูร เลขาธิการชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ พันเอกหญิงบัวบุษบา ยุคลอดิศัย ประชาสัมพันธ์ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-givecom61#sigFreeIdc70c7a036e