กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวิชาการมัธยม ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ ต.บ้านชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การจัดค่ายในครั้งนี้เพื่อให้ นักเรียน ได้เรียนรู้กฎระเบียบ การอยู่ร่วมกันภายในกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ ความอดทน การมีวินัยในระบบกลุ่มนักเรียน การสร้างวินัยในตนเอง การปฏิบัติจริง และการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/s12-scout61-1#sigFreeId8e760cdeac

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/s12-scout61-1#sigFreeIdd1eaff79db