กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดโครงการ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/motherday62#sigFreeId27d09e1749