นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2

พิมพ์


คุณครูจีระนันท์ สีดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและงบประมาณ และคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/pmvacine2#sigFreeId9fb6affad0