กิจกรรมวันภาษาไทย 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในหัวข้อ ภูมิปัญญา มรดกทางภาษา เทิดคุณค่าภาษาไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมปลุกจิตสำนึกของนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย  ร่วมกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-thaiweek61#sigFreeIdd064e4db7f