กิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พิมพ์


เมื่อวันที่ 17 – 19  มกราคม  2561  ฝ่ายจิตตาภิบาลและคณะครูระดับชั้น ม. 6 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 11 “ก้าวไปอย่างไร ให้สมศักดิ์ศรีความเป็นลูก พ.ท.ด.”  ณ โรงแรมชวาลัน จ.นครปฐม จุดประสงค์เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนักรักและภูมิใจในสถาบันของตนเองศึกษาอยู่

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-prom61-m6#sigFreeIdb604f5b73d

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-prom61-m6#sigFreeIdaecba7a2d0