กิจกรรมอำลา “ด้วยรักและผูกพัน” อำลาผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ

พิมพ์


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561   โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน”  อำลาผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ ของพี่ๆ ม.6 รุ่นที่ 12  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเองและสถาบัน ความสำคัญของการเรียน  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ให้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน รุ่นพี่กับรุ่นน้องได้มีความผูกพันกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักเรียนในรุ่นต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-amla61-m6#sigFreeIdf1d720df07