กิจกรรมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ 2561

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ได้จัดกิจกรรม ลูกพระหฤทัยรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ที่อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มนักเรียนและเยาวชน ในช่วงเช้าผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ได้อ่านสาส์นวันเยาวชน และพิธีลงนาม MOU กิจกรรม "รู้สนุก รู้ความสุข การบรรยาย "โครงการในพระราชดำริ กับแนวคิดการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง ร.9" การแสดงดนตรีของนักเรียนและกิจกรรม "ดนตรีสร้างสรรค์ สร้างชาติ สร้างอนาคต" ของศิลปินนักร้องหลายท่าน สร้างความสนุกพร้อมทั้งได้ความรู้กันอย่างครบครัน