กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 ปี 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึกระเบียบ การรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รู้จักการสังเกตและมีความรอบคอบ

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-scoutp2-61#sigFreeIdbf27b032a3