กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่พสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ ภิรมลาภา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มาเป็นประธานในการถวายพานพุ่ม ถวายเครื่องสักการะ และกล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดี พร้อมทั้งมีการแสดงเทิดพระเกียรติ 2 ชุด โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/king10#sigFreeIdfc36ba3d20