ปฐมวัยปีที่ 3 แข่งขันวาดภาพ

พิมพ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ"เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจทะเล"  ซึ่งจัดขึ้นในงานเกษตรแฟร์  จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายปฐมวัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งชันจำนวน 9 คน จากที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากโรงเรียนต่างๆ ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดทั้งหมด 50 ทีม ซึ่งผลการตัดสินนักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 ของโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้รับ"รางวัลชมเชย"

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65artpw3#sigFreeId6966e3ea1b