พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 17

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 17 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อองค์กร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ซึ่งจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65finalm6#sigFreeId03e1081216