ประชุมผู้ปกครองระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.6  โดยเริ่มจากวจนพิธีกรรมขอพรพระหฤทัย  พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารใหม่  อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์ ผู้จัดการ ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์   แนะนำหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  หัวหน้าทุกระดับชั้น  จากนั้นนักเรียนยังได้รับการแนะนำเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน  จากฝ่ายวิชาการ  และ ระเบียบวินัยของโรงเรียน จากฝ่ายปกครอง  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในรั้ว พ.ท.ด.ให้ถูกต้อง

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/02-meeting-p61#sigFreeId7772bc33dd

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/02-meeting-p61#sigFreeId9d11534de6