กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระคุณพ่อและยกย่องบทบาทพ่อที่มีต่อครอบครัว เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาผู้ให้กำเนิด และเพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวันชาติไทย วันดินโลก ณ อาคารมารีย์สวรรค์

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/5dec64#sigFreeIddc51a1bed5