กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้น ในวันพุธที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ ได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต โดยในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาที่ ดรีมเวิลด์ วันพฤหัสที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษาที่ ดรีมเวิลด์ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาที่ ดรีมเวิลด์

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65trip#sigFreeId4e751cffde

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษาที่ ดรีมเวิลด์

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65trip#sigFreeId33408acdf1

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์