พิธีบูชาขอบพระคุณ วันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และพิธี “กตเวทิตา มุทิตาจิต แด่คุณครูด้วยดวงใจ”

พิมพ์

ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมพิธีบูชามิสซาปิดปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษาและกำหนดจัดกิจกรรม มุทิตาจิตแด่คุณครูด้วยดวงใจ (ครูเกษียณอายุการทำงาน) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครู ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาตลอดชีวิตการเป็นครู

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65mitsateacher#sigFreeIda9b410dc18