กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “วันภาษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมปลุกจิตสำนึกของนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย  ร่วมกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทย ซึ่งนักเรียนจะได้ชมวีดีทัศน์ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ การพูดสุนทรพจน์ การอ่านทำนองเสนาะและการแสดงจิตตลีลาประกอบเพลงพ่อของแผ่นดิน ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/thaiday62#sigFreeId860c5e0c76