งานแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองและโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และโรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑล ได้ไปร่วมงานวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุมอาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองและโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และโรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑล ได้ไปร่วมงานวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุมอาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยในช่วงเช้าคณะครู ได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “เข้าใจเด็ก เข้าใจตนเอง เพื่อสร้างศรัทธาในวิชาชีพครู” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ต่อจากนั้นได้มีพิธีมอบโล่ให้กับครูทำงานนาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ ครูดีศรีพระหฤทัย โดยมีคุณแม่อรัญญา กิจบุญชู เป็นประธานในการมอบ หลังจากนั้นได้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะครูแต่ละโรงเรียน กิจกรรมนี้ได้รับความสนุก สนาน และตบท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารแบบบุบเพ่ คุณครูทุกท่านต่างอิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ

และในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2565 ของฝ่ายการศึกษาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น โดยมีซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ เป็นผู้มอบ พร้อมนี้ได้จัดงานแสดงความยินดีกับครูฉลองปฏิบัติงานนาน 25 ปี และครูดีเด่นแต่ละประเภท ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมอาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความยินดี และสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก รับผิดชอบ พากเพียร และมุ่งมั่นในการทำงาน โดยมีซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์สุภาพร จันทร์ปาน ได้มาเป็นประธานในพิธี

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65teacherday#sigFreeId9295c95c77