ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ป.3-6 ในช่วงเช้าและระดับชั้น ม.1- ในช่วงบ่าย โดยเริ่มจากวจนพิธีกรรมขอพรพระหฤทัย  โอกาสเปิดปีการศึกษา 2565  พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารใหม่ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ และผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา พร้อมทั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายจิตตาภิบาล ได้ให้คำแนะนำมารยาทในการอยู่ในโรงเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้แนะนำระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในรั้ว พ.ท.ด.ให้ถูกต้อง

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65open#sigFreeIdb5775a3232