งานสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัยฯ ครั้งที่ 19

พิมพ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้จัดงานวันสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัย ครั้งที่ 19 พิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อสุเทพ และคุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม เจ้าอาวาส วัดมารีสวรรค์ และงานสังสรรค์และมอบรางวัลสำหรับ พนักงานที่ทำงานนานปี ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ในปีนี้มีพนักงานที่รับรางวัลทำงานนานปี ดังนี้
พนักงานเกษียณ 1 คน, พนักงานที่ทำงานครบ 30 ปี จำนวน 2 คน, พนักงานที่ทำงานครบ 20 ปี จำนวน 4 คน, พนักงานที่ทำงานครบ 15 ปี จำนวน 3 คน, พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี จำนวน 4 คน, พนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี จำนวน 11 คน