กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2561

พิมพ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดงานสัปดาห์สังคมศึกษา ในหัวข้อ “สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจคุณธรรม ก้าวล้ำสู่สากล” ในวันเปิดงานได้มีการแสดงเรื่อง พระเวสสันดรชาดก 2018 ในช่วงพักกลางวัน ได้มีการแข่งขันมารยาทไทย ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พร้อมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัว และในช่วงเช้าของแต่ละวัน ได้เปิดวิดีทัศน์ เรื่องวันออกพรรษา, พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, ประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้นักเรียนได้รับชมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และมีความรักในความเป็นชาติไทย นอกจากนี้ยังได้มีการรณรงค์ให้ครูและนักเรียน ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองและนุ่งผ้าถุง-โจงกระเบน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์การแต่งกายไทยไว้ให้สืบนาน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-social61#sigFreeId3860d02537