กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (Friday Market) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ "ผลผลิต จากจิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (Friday Market) ภายใต้ชื่องานว่า "PTD. 4 ส. สร้างคน สร้างงาน สานฝัน สู่อาชีพนักธุรกิจน้อย"เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้ กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-market61#sigFreeIdf9b2adbb54