เนื้อหา

กิจกรรมปีการศึกษา 2564-2565

พิมพ์

 

กิจกรรม พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 กิจกรรม พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566

กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565

น้องเตรียมและน้องปฐมวัย 1-3 เรียนออนไลน์

 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

น้องระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

 พิธีบูชาขอบพระคุณ วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

พี่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

บรรยากาศผู้ปกครองรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

ฉลองศาสนนามผู้บริหาร

 กิจกรรม “พิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า”

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1

 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1

 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2

 กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565

รำลึกถึงคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ( ปีโอ )

 รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนมิถุนายน 2565

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

กิจกรรมตรีวารและสมโภชพระคริสตสมภพ 2022

 กิจกรรม VSED ปี 2565

กิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2022

 รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกรกฎาคม 2565
   กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2565
   กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
   โครงการเสียสละอุทิศตน เยาวชนจราจร 2565
   รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนสิงหาคม 2565
   พ.ท.ด. รักโลก ด้วยชีวีวิถีใหม่
   กิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัยปีที่ 2-3
   กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565
   รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกันยายน 2565
   เปิดบ้านเยือนปฐมวัย นิทรรศการปิดภาคเรียนที่ 1/2565
   การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
   การอบรมครูและบุคลากรให้หัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
   กิจกรรมวัน Halloween
   ประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 1/2565
   กิจกรรมวันลอยกระทง “สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ”
   ประกาศผลการประเมินปลาย ป.6 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2565
   กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
   กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2565
   กิจกรรมโอกาสรำลึกถึงวันมรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ ซีอุส อัลฟองส์ ดอนต์ (ปีโอ)
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3
   กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IP English Camp P.5-P.6
   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”
   กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
   รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนพฤศจิกายน 2565
   กิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย ร่วมใจรักษ์โลก 2022
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565
   กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565
   กิจกรรมตรีวารและสมโภชพระคริสตสมภพ กิจกรรมสุขสันต์วันคริสตมาสและสวัสดีปีใหม่ 2023
   ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2565
   รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนธันวาคม 2565
   กิจกรรมกีฬาสี ประดู่เกมส์ “วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” ปีการศึกษา 2565
   งานแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ปีการศึกษา 2565
   ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2565
   งานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565
   รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนมกราคม 2566
   ปฐมวัยปีที่ 3 แข่งขันวาดภาพ
   กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์
   พิธีบูชาขอบพระคุณ วันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และพิธี “กตเวทิตา มุทิตาจิต แด่คุณครูด้วยดวงใจ”
   พิธีอำลา “ด้วยรักและผูกพัน” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 17
   รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกุมภาพันธ์ 2566
   กิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
   กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ Robotic & Coding is The Future ระดับชั้น ป.6
   กิจกรรมร่วมยินดีกับความสำเร็จของปฐมวัยปีที่ 3
   พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 17
   ประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 2/2565
   ปัจฉิมนิเทศบุคลากร ปีการศึกษา 2565
   งานแสดงมุทิตาจิตครู พี่เลี้ยง และพนักงาน เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2565
   ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
   
   
                  กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2561                  กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2561
• ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมจิตอาสา..เยี่ยมให้กำลังใจผู้รอโอกาส 2561
• กิจกรรมประชุมผู้ปกครองปฐมวัย 2561 • กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ชั้น ป.1- ป.2 ปี 2561
• ประชุมผู้ปกครองระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
• กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 ปีการศึกษา 2561
                   กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2561 • กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2561
• โครงการ “เสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร” 2561 • กลุ่ม Cluster ชลบุรี ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 2561
• กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 2561 • กิจกรรมวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 2561
• กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 • ภาพการแต่งกายชุดไทย 2561
• กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2561 • โครงการ "เยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย" 2561
• โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ม.4-6 ปี 2561 • กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561
• กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2561 • กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน IP Story Telling Contest 2018
• กิจกรรมแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน                     กิจกรรม เดือนกันยายน 2561
• กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561 • กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2561
                   กิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2561 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 ปี 2561
• กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2561
• กิจกรรมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ 2561
• กิจกรรมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ 2561 • วจนพิธีกรรมฉลองศาสนนามนักบุญซิสเตอร์คณะผู้บริหาร 2561
• กิจกรรมวันภาษาไทย 2561  
• กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2561  
• กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
                       กิจกรรม เดือนตุลาคม 2561                     กิจกรรม เดือนมกราคม 2562
• กิจกรรม Primary 1 Open House 2018
   “เปิดเรือนเยือน ป.1” ปี 2561
 30 ต.ค. 61
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2561
                   กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 • กิจกรรมวันน้อมใจขอขอบคุณและส่งความสุข ตำรวจจราจรและพนักงาน ปีการศึกษา 2561
• โครงการ “ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อน้อง และสุขภาพดีสู่ประชาชน” ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 28
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2561
• กิจกรรมกีฬาสี “ประดู่เกมส์ 2018” ปีการศึกษา 2561 • งานราตรีฟ้า-ขาวปฐมวัย 2018
• กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปี 2561                 กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562
• กิจกรรมกีฬาปฐมวัย..2018 ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมฐานค่ายลูกเสือน้อย PTD ผจญภัย
• กิจกรรมลอยกระทง ปี 2561 • พิธีอำลา "ด้วยรักและผูกพัน" ม.6 รุ่น 13
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2561
                   กิจกรรม เดือนธันวาคม 2561 • งานราตรีฟ้า-ขาว ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3 ปี 2561 • กิจกรรมเข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 6
• กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ "สืบสานปณิธาน องค์ภูมินทร์ พ่อของแผ่นดินไทย" ปี 2561
 งานเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561
• กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (Friday Market) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 งานสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัยฯ ครั้งที่ 19
• กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
 กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561  พิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ 2562
• กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
• กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561  โครงการเสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร 2562
• กิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ ปีการศึกษา 2561  กิจกรรมวันไหว้ครู 2562
  • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
  • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562
  • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน 2562
  • กิจกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 2562
  • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
  •