กิจกรรม Primary 1 Open House 2018 “เปิดเรือนเยือน ป.1” ปี 2561

พิมพ์


เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ฝ่ายวิชาการระดับประถมร่วมกับฝ่ายปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม Primary 1 Open House 2018 “เปิดเรือนเยือน ป.1” ปีที่ 2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พร้อมทั้งรับฟังการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และรับชมภาพกิจกรรมต่างๆ ใน 1 สัปดาห์ ที่เด็กๆ ได้ทำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้ ควบคู่กับคุณธรรมที่ทางโรงเรียนได้ปลูกฝังให้กับนักเรียน  อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนให้กับบุตรหลานในปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ ผู้ปกครองจะได้รับฟังการนำเสนอการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ทั้ง 3 โปรแกรม โดยผู้แทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สุดท้ายผู้ปกครองจะได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนในแต่ละโปรแกรมด้วย